Nữ Kỷ Sửu sinh 2009 và nam Bính Dần sinh 1986 có hợp tuổi không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ 2009 và nam 1986 là hợp hay khắc. Công cụ xem hợp tuổi sẽ dựa vào năm sinh xem xét và đánh giá sự hợp khắc của hai tuổi. Từ đó có nên hợp tác làm ăn, buôn bán, kinh doanh cùng nhau phát triển hay không? Đồng thời biết được tuổi nào nên kết hợp làm ăn và tuổi nào không nên kết hợp.

Thông tin tuổi nữ Kỷ Sửu và nam Bính Dần

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
2009
Kỷ Sửu
Tích Lịch Hỏa
Càn
Kim
1986
Bính Dần
Lộ Trung Hỏa
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Kỷ Sửu và nam Bính Dần

Thông thường khi xét về sự hợp khắc sẽ dựa vào các yếu tố chính như: Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Vì đây là các yếu tố quyết định nên sự tương xung của hai người. Dưới đây là đánh giá chi tiết về sự hợp khắc của nữ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009 và nam tuổi Bính Dần sinh năm 1986.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Tích Lịch HỏaLộ Trung HỏaBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KỷBínhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
SửuDầnBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
CànKhônDiên niên (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KimThổTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nữ Kỷ Sửu và nam Bính Dần

7
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Dựa vào năm sinh mà bạn cung cấp về tuổi của hai người là nữ Kỷ Sửu sinh 2009 và nam Bính Dần sinh 1986. Hy vọng với sự đánh giá chi tiết về tử vi hai tuổi sẽ giúp bạn biết sự hợp khắc. Từ đó giúp bạn có thể lựa chọn được các tuổi để kết hợp làm ăn chung mang lại lợi nhuận và đạt kết quả như ý muốn.