Nam Quý Dậu sinh 1993 và nữ Nhâm Ngọ sinh 2002 có hợp tuổi không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi làm ăn giữa nam 1993 và nữ 2002 là hợp hay khắc. Công cụ xem hợp tuổi sẽ dựa vào năm sinh xem xét và đánh giá sự hợp khắc của hai tuổi. Từ đó có nên hợp tác làm ăn, buôn bán, kinh doanh cùng nhau phát triển hay không? Đồng thời biết được tuổi nào nên kết hợp làm ăn và tuổi nào không nên kết hợp.

Thông tin tuổi nam Quý Dậu và nữ Nhâm Ngọ

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1993
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Đoài
Kim
2002
Nhâm Ngọ
Dương Liễu Mộc
Cấn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Quý Dậu và nữ Nhâm Ngọ

Thông thường khi xét về sự hợp khắc sẽ dựa vào các yếu tố chính như: Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Vì đây là các yếu tố quyết định nên sự tương xung của hai người. Dưới đây là đánh giá chi tiết về sự hợp khắc của nam tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 và nữ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Kiếm Phong KimDương Liễu MộcTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
QuýNhâmBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
DậuNgọBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ĐoàiCấnDiên niên (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KimThổTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nam Quý Dậu và nữ Nhâm Ngọ

6
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Dựa vào năm sinh mà bạn cung cấp về tuổi của hai người là nam Quý Dậu sinh 1993 và nữ Nhâm Ngọ sinh 2002. Hy vọng với sự đánh giá chi tiết về tử vi hai tuổi sẽ giúp bạn biết sự hợp khắc. Từ đó giúp bạn có thể lựa chọn được các tuổi để kết hợp làm ăn chung mang lại lợi nhuận và đạt kết quả như ý muốn.